Kształtowanie mikrobioty małego dziecka

Kształtowanie mikrobioty małego dziecka

Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów zasiedlających jelita człowieka ma znaczenie dla homeostazy całego organizmu. Kształtowanie mikroflory jelitowej u dzieci zaczyna się już w życiu płodowym, poza tym kluczowe jest...