Materiały

Jakość mamy w standardzie

Wprowadzając na rynek innowacyjne produkty suplementacyjne, skupiamy się na faktycznym działaniu ich składników czynnych.

Koncentrujemy się na dowodach naukowych, a także bezpieczeństwie suplementacji i jej mierzalnych efektach zdrowotnych.

Swoją działalnością chcemy również edukować społeczeństwo w kwestii zdrowych nawyków żywieniowych, roli dobrze dobranej suplementacji oraz kryteriów, które powinny spełniać trafiające do pacjentów suplementy