Kształtowanie mikrobioty małego dziecka

Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów zasiedlających jelita człowieka ma znaczenie dla homeostazy całego organizmu. Kształtowanie mikroflory jelitowej u dzieci zaczyna się już w życiu płodowym, poza tym kluczowe jest w momencie porodu i powinno być wspierane w kolejnych dniach, miesiącach i latach życia. Na rozwój mikroflory u dziecka negatywnie wpływa jednak wiele czynników, w tym nieodpowiedzialne podawanie najmłodszym leków, zła jakość ich diety, czy też stres, który nie omija najmłodszych.

Jak kształtuje się mikroflora małego dziecka?

Zgodnie z najnowszymi badaniami na rozwój mikroflory u dziecka wpływ może mieć już status zdrowotny kobiety w ciąży oraz jej profil bakterii jelitowych. Podstawowy etap, jeśli chodzi o kolonizację dziecięcego przewodu pokarmowego, to jednak moment porodu. Dla dzieci najkorzystniejszy jest poród naturalny, który pozwala na kontakt dziecka z fizjologiczną florą bakteryjną pochwy kobiety. U noworodków przychodzących na świat mikroflora zbliżona jest składem do tej, która znajduje się w pochwie i ma duży udział bakterii Lactobacillus. Noworodki przychodzące na świat poprzez cesarskie cięcie kolonizowane są w pierwszej kolejności natomiast przez mikroorganizmy bytujące na skórze matki oraz pochodzące od personelu szpitalnego – mikroflora dziecka w tym przypadku to między innymi dominujące bakterie Streptococcus i Staphylococcus.

Kształtowanie mikrobioty dziecka po porodzie

Poród nie jest jedyną składową, jeśli chodzi o kształtowanie mikrobioty małego dziecka. Mówi się, że pierwsze 1000 dni życia rzutuje na rozwój mikroflory u dziecka, co znów może dawać efekty długofalowe, jeśli chodzi o zdrowie i funkcjonowanie jego organizmu w przyszłości. Niezwykle istotna na tym etapie jest forma karmienia dziecka od jego pierwszych dni na świecie. Naturalny pokarm matki wciąż uważany jest za najlepszy i najkorzystniejszy, jeśli chodzi o potrzeby najmłodszych. Wraz z pokarmem z piersi dzieci otrzymują bakterie Bifidobacterium oraz Lactobacillus, a także Enterobacteriaceae, a oprócz tego prebiotyki i istotne oligosacharydy mleka ludzkiego. Istotna, jeśli chodzi o kształtowanie mikrobioty dziecka, jest potem też jakość diety malucha, gdy ta zaczyna być stopniowo rozszerzana, a także czynniki środowiskowe.

Co negatywnie wpływa na kształtowanie dziecięcej mikrobioty?

Mikrobiota jelitowa najmłodszych narażona jest na wiele czynników, które niekorzystnie odbijają się na jej składzie jakościowym i ilościowym. Do najbardziej negatywnych czynników, jeśli chodzi o kształtowanie mikrobioty małego dziecka, zaliczyć można antybiotyki, które niestety wciąż bywają stosowane w sytuacjach zbędnych. Niekorzystnie na dziecięcą mikrobiotę wpływają również niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także niektóre inne leki. Dodatkowo na kształtowanie mikrobioty dziecka rzutuje stres, a z tym w obecnych czasach zmagają się coraz częściej już najmłodsi. Niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o przyczyny dysbiozy jelitowej u dzieci, ma jakość diety oraz zanieczyszczenie środowiska.

Zaburzenia mikrobioty jelitowej, znane jako dysbioza, mogą wiązać się nie tylko z zaburzeniami układu pokarmowego, ale mogą również rzutować na odporność młodego człowieka. Doniesienia naukowe wskazują również powiązanie między dysbiozą jelitową a wybranymi jednostkami chorobowymi, w tym schorzeniami metabolicznymi, psychicznymi oraz autoimmunizacyjnymi. Biorąc pod uwagę, jak kształtuje się mikrobiota dziecka, jej zaburzenia już w wieku dziecięcym mogą zwiększać ryzyko wystąpienia alergii i atopii, a nawet otyłości w przyszłości, czy też cukrzycy typu 1.