Kształtowanie mikrobioty małego dziecka

Kształtowanie mikrobioty małego dziecka

Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów zasiedlających jelita człowieka ma znaczenie dla homeostazy całego organizmu. Kształtowanie mikroflory jelitowej u dzieci zaczyna się już w życiu płodowym, poza tym kluczowe jest...
Dobór probiotyków w poszczególnych schorzeniach

Dobór probiotyków w poszczególnych schorzeniach

Probiotykami nazywamy żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na mikrobiom człowieka i stan jego równowagi. Jest to jednak określenie szerokie, gdyż wyróżnić można wiele różnorodnych szczepów wykorzystywanych w produktach...